Om te bepalen of een nieuwe productverpakking in staat is om in de markt impact te hebben zal het nieuwe design getest moeten worden. Hiervoor gebruiken we bij DVJ Insights verschillende technieken zoals een zoek-en-vind test, online eye-tracking en een online tachistoscoop[1]. Door deze technieken te combineren met een meer expliciete methoden zoals een evaluatie en merk-activatievragen, komen we tot een holistisch beeld van het potentieel van de nieuwe verpakking. De totaaloplossing voor het meten van een nieuwe verpakking staat bij ons bekend als ‘PackReality’.

De unieke combinatie van tools om uw resultaten direct te vergelijken met die van uw belangrijkste concurrenten, maakt PackReality een oplossing die al door veel fabrikanten is gebruikt om het beste design te optimaliseren en te kiezen.

Identificatie en evaluatie

Bij de zoek-en-vind test meten we de snelheid waarmee de nieuwe verpakking wordt herkend en in hoeverre die na een korte blootstelling aan het betreffende merk wordt gekoppeld. We noemen dat identificatie. Vervolgens meten we door middel van een gevalideerde set vragen wat consumenten van de verpakking vinden (evaluatie) en in hoeverre mensen bereid zou zijn om het product met de nieuwe verpakking aan te schaffen.

Voor elk PackReality project zijn we in staat om in een kort tijdsbestek feedback te genereren. Dit maakt het voor elke fabrikant mogelijk om suggesties voor optimalisatie te implementeren zonder dat de go-to-market planning moet worden aangepast. De directe evaluatie met de voornaamste concurrenten biedt een actuele en relevante benchmark.

Case study

Zo overwoog een toonaangevende verffabrikant om zijn instore strategie te veranderen en vroeg hun creatieve bureau om drie nieuwe verpakkingsdesigns te ontwikkelen. Om te begrijpen welke van de drie uitgewerkte richtingen het meest succesvol zou worden, vroeg het merk aan DVJ Insights om inzicht te verschaffen in de potentiële impact van de verschillende verpakkingen in de markt. Hierbij stonden het gemak van identificatie en de aantrekkelijkheid van de verpakkingen bij de doelgroep centraal.

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat alle varianten beduidend beter presteerden dan de huidige verpakking en wel op alle dimensies van het PackReality-onderzoek. De nieuwe verpakkingen waren met name beter in staat om de koppeling met het merk te maken.

Volgens de metingen van de online tachistoscoop was de directe identificatie van de nieuwe designs sterker, wat inhoudt dat de nieuwe designs beter het design verbinden aan het merk en het product.

Online eyetracking toonde verder aan dat het nieuwe design de aandacht leidde van het merk naar de productspecificaties, terwijl bij het bestaande  design de aandacht puur op het midden van het design was gefocust.

De gevalideerde set evaluatie statements tenslotte hielp de Innovation Manager met het bepalen welke verpakking uiteindelijk de beste was. De resultaten toonden aan dat de verpakking met de duidelijkste productinformatie het meest aantrekkelijk was voor de doelgroep. Dit vertaalde zich vervolgens door in een hogere productvoorkeur.

[1] Projectieapparaat waarmee zeer korte tijdsmomenten kunnen worden geprojecteerd

Download hier de leaflet over PackReality.