Per 1 maart zal Marieke van Echtelt starten als nieuwe Managing Director van DVJ Insights en Novio Research in Nederland. Deze nieuwe functie is nodig om de snelle groei in goede banen te leiden en zowel DVJ Insights als Novio Research naar de volgende fase te brengen. Marieke van Echtelt is afkomstig van STER, waar zij afgelopen tien jaar uiteenlopende functies heeft bekleed.

Binnen DVJ Insights zal Marieke van Echtelt het managementteam leiden dat verantwoordelijk is voor de groeistrategie voor de komende jaren. Speerpunt in het beleid voor de komende jaren is het investeren in kwaliteit, effectiviteit en efficiency. Kwaliteit geldt voor mensen en producten, effectiviteit en efficiency betreffen vooral de bedrijfsvoering.

Marieke van Echtelt licht haar overstap van klant naar bureau toe: “De grote aantrekkingskracht van DVJ Insights is wat mij betreft de unieke visie op onderzoek en de fase waarin DVJ Insights zit. De onderzoeksmethoden lokken mij vanuit mijn expertise en de organisatie vanuit mijn drive om elke dag mijn werk beter te doen dan gisteren. Daarbij komt dat iedereen natuurlijk onderdeel wil zijn van een succesverhaal, ik ook. Mijn ambitie is de groeicurve van DVJ samen met al mijn nieuwe collega’s voort te zetten. Hierbij hoort een passende organisatie met de beste producten en de beste mensen. Aan mij om dit binnen de organisatie te begeleiden. En natuurlijk zal ik net als alle andere collega’s mijn bijdrage leveren om onze klanten te adviseren op basis van de insights.”

Vanuit de STER neemt Marieke van Echtelt een visie mee, die goed past in de langetermijnstrategie van DVJ Insights: “Binnen bedrijven werken disciplines veel nauwer samen en is steeds meer data beschikbaar. De kwaliteit van deze dataverzameling en -analyse is essentieel voor het creëren van waardevolle insights. DVJ helpt daarbij door de inzet van de beste onderzoeksmethoden en intelligente analyses. Daarom investeren wij in de kwaliteit van onze producten en zijn wij continu op zoek naar de beste mensen. Op deze manier kunnen wij nu en in de toekomst een bijdrage blijven leveren aan de groei bij onze klanten en hun merken.”

Groei en verhuizing

CEO Lucas Hulsebos van DVJ Insights licht de komst van Marieke toe: “De snelle groei van DVJ Insights en Novio Research vragen om meer structuur en organisatie waarbij onze drive naar innovatie en toegevoegde waarde blijft bestaan. De grootte van het bedrijf bepaalt de noodzaak voor een dergelijke nieuwe functie. De komst van Marieke valt ook samen met een verhuizing naar een groter kantoorpand. Vanuit een nieuwe werkomgeving kijken we naar de toekomst en we zijn dan ook erg blij met de komst van Marieke.”