Het gebeurt niet vaak dat een concepttest zo grootschalig is opgezet. Niet in Nederland en ook niet daarbuiten. Het was dan ook een buitenkans voor DVJ Insights om in de UK een design op te zetten waarbinnen eerst 28 concepten en later 24 (food-) producten zijn getest. In die producttest bedroeg de totale steekproef 2.400 respondenten, verdeeld over Londen, Manchester en Newcastle. Een uitdaging van formaat. Zeker gezien de strenge deadlines van de opdrachtgever, die werkte met een ’90 days delivery’.

Het project werd vanuit het kantoor in Utrecht aangestuurd, maar niet zonder de inzet van de Engelse tak van DVJ Insights en het lokale veldwerkbureau Acumen, dat als preferred supplier betrokken is. Deze laatste was verantwoordelijk voor de inrichting van de locaties en de werving en onderhield korte lijnen met DVJ Insights. Dat laatste was noodzakelijk, aangezien het om foodconcepten en -producten ging, waarbij de samples bijna vers en gekoeld uit de keuken naar de testlocaties werden gebracht.

Realtime data in zenuwcentrum

In Utrecht werd op het hoofdkantoor van DVJ Insights gedurende de looptijd van het project een zenuwcentrum ingericht, waarin alle data realtime en rechtstreeks werden opgevangen vanuit de tablets die in de testlocaties door de respondenten werden bediend. Op die manier werd controle gehouden over het aantal respondenten per locatie en product en kon er vrijwel direct worden bijgestuurd. Het veldwerkapparaat werd nog eens extra op de proef gesteld door hevige sneeuwval gedurende een aantal dagen. Het aantal respondenten liep op die dagen snel terug, wat extra bijsturing nadien noodzakelijk maakte. Niet alleen in aantallen respondenten, maar ook vanwege de beperkte houdbaarheid van een aantal producten.

Benchmarks

Bij de analyse van de enorme hoeveelheid data is o.a. de DVJ producttesting benchmark gebruikt, waarop elk getest product is gerankt op productacceptatie scores uit de database, wat uiteindelijk een toplijst opleverde van de meest belovende nieuwe producten. De resultaten werden ook vergeleken met de conceptacceptaties en uiteraard getoetst op sensorische dimensies.

De geteste producten werden door DVJ ingedeeld in drie verschillende ‘baskets’. De eerste groep had als naam ‘GO’. Daarin zaten producten die meteen de markt op zouden kunnen, zonder verdere aanpassingen. De tweede groep betrof de zogeheten ‘Optimizers’. Dit waren de producten met een zichtbare potentie, maar die op een aantal punten aanpassingen nodig hadden. De laatste groep heette ‘Recycle’. Dit zijn de producten die fundamentele aanpassingen nodig hebben voordat zij ├╝berhaupt de markt op kunnen.

Naast een test op de specifieke sensorische elementen is tenslotte ook gekeken naar verpakkingsdesign. Ook deze uitkomsten zijn getest op een DVJ-benchmark, maar dan specifiek gericht op verpakkingen.

DVJ Insights kijkt terug op een succesvol traject, waarin een flexibele opzet moeiteloos is gecombineerd met harde deadlines. Het resultaat is dat de klant een flinke stap vooruit heeft kunnen zetten in het verder innoveren van het productaanbod.

Voor meer informatie over concepttesting, kun je contact opnemen met Roderik Sorbi.