DVJ Insights realiseert zich als geen ander dat onderzoek nodig is om groei te realiseren. Wel zien we dat veel onderzoek tekort schiet in het geven van antwoorden en inzichten. Om die reden staat luisteren in de aanpak van DVJ Insights centraal.

Beter luisteren kenmerkt zich op verschillende manieren. Beter luisteren naar onze klanten door het proces anders in te richten. Beter luisteren naar respondenten door een andere benadering van vragenlijsten. Beter luisteren naar de wetenschap door veel wetenschappelijke principes te gebruiken en alles grootschalig te valideren. En als laatste beter luisteren naar andere bronnen door alle relevante data te betrekken in een project.

Betere vragenlijsten = beter onderzoek

Onze unieke online Mass Qualitative aanpak is meer dan alleen het integreren van kwalitatieve technieken in ons kwantitatieve raamwerk van onderzoeksproducten. Voor elke uitdaging hebben we aanvullende tools ontwikkeld die ons helpen het WAAROM beter te begrijpen. Al deze tools zijn gevalideerd en geoptimaliseerd voor online onderzoek. Dit stelt ons in staat om op hetzelfde moment te exploreren en te valideren, en het helpt ons om business vraagstukken beter te begrijpen. En – nog belangrijker – ze van concreet advies te voorzien om vraagstukken op te lossen.

Soms zijn deze technieken écht kwalitatief, zoals storytelling of vrije associaties om zo echt te begrijpen welke drivers en barrières  er in een categorie zijn. Mass-Qual kan echter ook betekenen dat we observationele of impliciete technieken gebruiken om het daadwerkelijke gedrag van de consument te achterhalen.

Integratie van non-survey data

Integratie van verschillende databronnen om het speelveld te bepalen en te verbreden, is een andere manier waarop wij ons onderzoek verrijken en extra inzichten vergaren. Veel databronnen zijn al aanwezig binnen organisaties, maar zijn veelal versnipperd waardoor het moeilijk is verklaringen voor deze cijfers te geven. Door onze unieke geintegreerde aanpak van survey en non-survey data analyses leggen we verbanden tussen bijvoorbeeld de mediabestedingen, merk KPI’s en gedragsdata als winkelbezoek, sitebezoek of sales. Het gebruik maken van andere relevante bronnen wordt voor alle oplossingen standaard gedaan, maar is uniek voor onze manier van merk- en communicatietracking.

Wetenschappelijke basis

In onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van algemene waarheden of aannames waar in de wetenschap al veel empirisch onderzoek naar is gedaan. In veel gevallen heeft de wetenschap aangetoond dat deze principes berusten op achterhaalde informatie en zouden moeten worden vervangen of verfijnd. Een bekend voorbeeld is de ontnuchterende waarheid van “How Brands Grow”, maar zo zijn er veel meer. Binnen DVJ Insights noemen we dit “Reality Facts”. Deze feiten zijn gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en vormen de basis voor het gehele product portfolio.

Een andere manier waarop wetenschappelijke kennis geïntegreerd is in de organisatie heeft te maken met het research proces. Binnen onderzoek beperken we onszelf te vaak tot eendimensionale statistiek. Omdat we graag meer informatie willen halen uit de beschikbare data hebben we meerdimensionale statistiek volledig geïntegreerd in de wijze waarop we de beschikbare data benaderen en analyseren.

Embedded Research

Goed onderzoek staat nooit op zichzelf. Bij de start van ieder onderzoek is het daarom belangrijk te achterhalen welke kennis al voorhanden is in een organisatie. Dit leidt tot betere vragenlijsten en scherpere rapportages. DVJ Insights heeft daarom in de begeleiding en uitvoering van alle projecten de volgende stappen ingebouwd.

We besteden veel aandacht aan de kick-off fase. Hierbij starten we altijd met een review van al het bestaande materiaal en onderzoek. Stakeholder interviews mogen ook niet ontbreken om zowel de uitvoering als de rapportage goed af te stemmen op de behoeftes. In de rapportage kiezen we vervolgens vaak voor de interactieve workshop gebaseerd op de FUA. DVJ Insights presenteert de Findings en geeft daar betekenis aan (Understanding). Samen met onze opdrachtgever bepalen we vervolgens de Actions.

Whitepapers

Download whitepapers about lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius velit quis risus aliquet rutrum ac vitae erat. Morbi ipsum odio, rutrum eget mauris sed, ultrices dapibus diam. Etiam at volutpat est. Morbi dapibus imperdiet arcu, vel egestas urna pulvinar eget. Ut a ante eleifend, tincidunt nisi ac, consequat libero. Curabitur consequat quam id metus congue, et pulvinar leo feugiat.

Meer weten?

Neem contact met ons op!